Tsemppikaverin säännöt ja ohjeet

Ryhmän yleiset säännöt

Ryhmä perustuu vapaaehtoisuuteen. Tsemppikaveri-logo ja –nimi ovat hankkeen (Invalidiliitto) omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Hankkeen sosiaalisen median sivuilla ei ole lupa mainostaa eikä kerätä varoja ilman Tsemppikaveri-organisaation myöntämää lupaa.

Tsemppikaverin valinta

Yksi lapsi/nuori ja yksi urheilija muodostavat Tsemppikaveriparin. Mikäli jompikumpi haluaa vetäytyä toiminnasta, pyritään tilalle löytämään uusi pari mahdollisimman nopeasti. Parit muodostetaan Tsemppikaveri-organisaation toimesta perustuen lähetettyihin lomakehakemuksiin. Parit muodostetaan ilmoittautumisjärjestyksessä eikä tästä tehdä poikkeusta. Pyrimme saamaan mukaan sekä urheilijoita että lapsia, mutta emme voi taata, että kaikki saisivat parin heti.

Tsemppikaveriparin toiminta

Vapaaehtoisuuteen perustuva hanke ei velvoita sen osallistujia, ja on luonnollista, että toiset parit pitävät aktiivisemmin yhteyttä kuin toiset. Toivomme, että kaikki osallistujat – niin Tsempparit kuin lapset – sitoutuvat olemaan aktiivisia ja pitämään pariinsa yhteyttä. Tsemppikaveri-hanke ei kuitenkaan voi luvata tiettyä aktiivisuuden tasoa tai yhteydenpidon määrää Tsemppareiden puolesta.

Julkaiseminen

Toivomme aktiivista otetta kuulumisten vaihtoon ja julkaisemiseen. Kaikenlainen loukkaava kielenkäyttö on ehdottomasti kielletty. Toisten arvostelu, saavutusten vähättely tai tekemisten kyseenalaistaminen on kielletty. Mainostaminen on kielletty.

Kaupallinen yhteistyö

Jos yritys tai yhteisö haluaa ryhtyä Tsemppikaveriksi tai tukijakummiksi, hoidetaan asia aina Tsemppikaveri-organisaation kautta, samoin kaikki median kyselyt ja yhteistyöpyynnöt lähetetään osoitteeseen info@tsemppikaveri.fi.

Piirrostiikeri Invalidiliiton paita päällä ja tennismaila kädessä.